Hipp Hurra
GNN_stationary.jpg

Harstad Kulturhus

Harstad Kulturhus er Nord-Norges største konserthus og landsdelens storstue. Harstad Kulturhus er med på å stadfeste byens ry som kulturbyen i nord, og  er kjent for å være en inspirasjon for landsdelens, regionens og byens kulturliv. De siste årene har kulturhuset også stått for driften av Galleri NordNorge og Harstad Kino.

HK-logo.jpg
Poster kulturhus.jpg
HK-annonse.jpg
responsive-kulturhus.jpg
HK-bildekor.jpg
HKI-logo.jpg
responsive-kino.jpg
GNN-logo.jpg
Poster galleri.jpg
GNN_stationary.jpg
     Prosjekt:  Rebranding Harstad Kulturhus, Harstad Kino og Galleri NordNorge   Oppgave:  Harstad Kulturhus har de siste årene også stått for drift av Harstad Kino og Galleri NordNorge. Etterhvert meldte behovet seg for en mer ensartet profil som kunne vise at disse tre institusjonene hørte til under en paraply. I 2013 fikk vi derfor oppdraget med en omfattende rebranding. Et av kriteriene var at elementer fra hvert foretaks opprinnelige logoer skulle beholdes, og vi ble utfordret til å innfri dette samtidig som de skulle fremstå med en felles helhetlig identitet.   Kategorier:  Rebranding logoer og visuell dentitet, webløsninger, annonsemaler, plakatmaler, programfolder, diverse markedsmateriell

 

Prosjekt:
Rebranding Harstad Kulturhus, Harstad Kino og Galleri NordNorge

Oppgave:
Harstad Kulturhus har de siste årene også stått for drift av Harstad Kino og Galleri NordNorge. Etterhvert meldte behovet seg for en mer ensartet profil som kunne vise at disse tre institusjonene hørte til under en paraply. I 2013 fikk vi derfor oppdraget med en omfattende rebranding. Et av kriteriene var at elementer fra hvert foretaks opprinnelige logoer skulle beholdes, og vi ble utfordret til å innfri dette samtidig som de skulle fremstå med en felles helhetlig identitet.

Kategorier:
Rebranding logoer og visuell dentitet, webløsninger, annonsemaler, plakatmaler, programfolder, diverse markedsmateriell