Hipp Hurra
Resgeo_digital.jpg

ResGeo

ResGeo er et nystartet konsulentselskap innen reservoar, geologi og geofysikk. De har som mål å levere tjenester som gjør det lettere for oljeselskapene å sikre kvalitet og effektivitet i sine arbeidsprosesser. Gjennom høy kompetanse og nyskapende teknologi vil de bygge bro over gapet mellom seismikkselskapene og oljeselskapene.

resgeo_logo3.jpg
resgeo_stationary.jpg
Resgeo_notebook 3.jpg
     Oppgave:   Oppdragsgiver ønsket et logosymbol som tydelig fortalte noe konkret om hva de driver med.   Løsning:  Bakgrunnen for symbolet var en komplisert illustrasjon som beskrev grunnprosessen i deres virksomhet. Vår utfordring besto i å forenkle denne illustrasjonen ned til noe som var så enkelt at det kunne fungere som en logo, og samtidig illustrere prosessen på en gjenkjennelig måte for dette fagområdet. Vi brukte enkle streker inspirert av seismiske bilder for å illustrere forkjellige lag i havbunnen, og fikk med den viktige «knekken» som antyder at «her har det skjedd noe». Ganske «geeky», kanskje, men både kunden og vi var svært fornøyde med resultatet.   Kategorier:  Logo, visittkort

 

Oppgave: 
Oppdragsgiver ønsket et logosymbol som tydelig fortalte noe konkret om hva de driver med.

Løsning:
Bakgrunnen for symbolet var en komplisert illustrasjon som beskrev grunnprosessen i deres virksomhet. Vår utfordring besto i å forenkle denne illustrasjonen ned til noe som var så enkelt at det kunne fungere som en logo, og samtidig illustrere prosessen på en gjenkjennelig måte for dette fagområdet. Vi brukte enkle streker inspirert av seismiske bilder for å illustrere forkjellige lag i havbunnen, og fikk med den viktige «knekken» som antyder at «her har det skjedd noe». Ganske «geeky», kanskje, men både kunden og vi var svært fornøyde med resultatet.

Kategorier:
Logo, visittkort