Hipp Hurra
08_cover_+top.jpg

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank ble etablert i desember 2013, og er eier av en betydelig del egenkapitalbevis i Harstad Sparebank. I tillegg til å forvalte midlene er en av hovedoppgavene å dele ut utbyttemidler i form av gavebeløp til positive almennyttige formål i lokalsamfunnet. Med visjonen "Vi gir muligheter" er de blitt en viktig bidragsyter innenfor kultur, idrett og infrastruktur i regionen.

08_cover_ top.jpg
posters.jpg
sparebank.jpg
     Mål og beskrivelse:   Den nyopprettede sparebankstiftelsen ønsket å gjøre samfunnet og publikum oppmerksomme på sin eksistens. En av de viktigste oppgavene de har er å dele ut utbyttemidler til allmennyttige formål. Målet var økt søknadesmengde fra seriøse initiativtakere for gode og aktuelle prosjekter, samt å fremstå som en seriøs og pålitelig medeier av Harstad Sparebank.  Vår oppgave var å bidra til konseptuviklingen, og skape den visuelle identitet til den nyopprettede sparebanstiftelsen. Den grafiske profilen skulle knyttes opp mot profilen til Harstad Sparebank hvor stiftelsen har sitt utspring, men likevel stå på egne ben. Profilen skulle være  tillitsvekkende, og signalisere nytenkning og muligheter.    Kategorier:   - Konseptutvikling, logo og visuell identitet - Workshop med kunde for å finne visjon og verdier - Omfattende kommunikasjonsstrategi - Skreddersydd webløsning med 4 moduler: front-end for publikum, "Min side" med digital søknadsfunksjon for gavesøkere, system for behandling av søknader for styret, samt modul for enkel oppdatering av stoff på hjemmesiden.  - Roll-ups og malverk for brevark og div. skjema.  - Bistand med design og kommunikasjon på Facebook.    Resultat:   Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har eksistert i under 3 år, men er allerede blitt en godt kjent bidragsyter i nærområdet. I 2014 mottok de 51 gavesøknader, i 2015 90, og i 2016 ligger det an til 130-150 søknader.

 

Mål og beskrivelse:
Den nyopprettede sparebankstiftelsen ønsket å gjøre samfunnet og publikum oppmerksomme på sin eksistens. En av de viktigste oppgavene de har er å dele ut utbyttemidler til allmennyttige formål. Målet var økt søknadesmengde fra seriøse initiativtakere for gode og aktuelle prosjekter, samt å fremstå som en seriøs og pålitelig medeier av Harstad Sparebank.

Vår oppgave var å bidra til konseptuviklingen, og skape den visuelle identitet til den nyopprettede sparebanstiftelsen. Den grafiske profilen skulle knyttes opp mot profilen til Harstad Sparebank hvor stiftelsen har sitt utspring, men likevel stå på egne ben. Profilen skulle være  tillitsvekkende, og signalisere nytenkning og muligheter. 

Kategorier: 
- Konseptutvikling, logo og visuell identitet
- Workshop med kunde for å finne visjon og verdier
- Omfattende kommunikasjonsstrategi
- Skreddersydd webløsning med 4 moduler: front-end for publikum, "Min side" med digital søknadsfunksjon for gavesøkere, system for behandling av søknader for styret, samt modul for enkel oppdatering av stoff på hjemmesiden. 
- Roll-ups og malverk for brevark og div. skjema. 
- Bistand med design og kommunikasjon på Facebook. 

Resultat:
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har eksistert i under 3 år, men er allerede blitt en godt kjent bidragsyter i nærområdet. I 2014 mottok de 51 gavesøknader, i 2015 90, og i 2016 ligger det an til 130-150 søknader.