Hipp Hurra

Tjenester

 

STRATEGI

Research / Planlegging / Idé

Det handler om å  finne ut hva vi ønsker å oppnå, og hva som må til for å komme dit. Vi liker å samarbeide tett med våre kunder for å få et klart bilde av deres merkevare, deres marked og deres konkurrenter. Vi ønsker å tilføre verdier. Se på oss som en samarbeidspartner og involver oss tidlig i tenkeprosessen.

 

DESIGN

Logo og identitet / Visuell profil / Merkevarebygging

Det grafiske designet - det visuelle språket - er et viktig verktøy og en viktig faktor for hvordan du blir oppfattet uansett plattform og kommunikasjonsflate. Vår ambisjon er å alltid skape unike visuelle uttrykk, som kommuniserer, som selger, som blir lagt merke til og som blir husket.

 
 

PRINT

Offset / Digitaltrykk / Storformat m.m.

Print og trykksaker i alle varianter utgjør en stor del av det vi jobber med. Layout, bilde og budskap fortjener et kvalitetsmessig sluttprodukt, og våre samarbeidspartnere på print er valgt ut for å ivareta kvaliteten hele veien.

 

WEB

Web- og digitale løsninger

Web, digital markedsføring og sosiale medier utgjør en viktig del av dagens kommunikasjon. Vi hjelper deg med å finne de plattformene som er best for deg, med løsninger som ivaretar din identitet og din merkevare. Vi leverer både spesialtilpassede og modulbaserte webløsninger, med responsivt design tilpasset forskjellige digitale flater, som mobiltelefon og lesebrett.

 
 

ORD SOM VIRKER

Det er viktig hvilke ord du velger for å få frem ditt budskap - og hvordan ordene settes sammen. Det gjelder enten du skal lage en annonse eller en nettside, en brosjyre eller en årsrapport, et magasin, et nyhetsbrev, en avis eller en liten bok. Bård Borch Michalsen er knyttet til Hipp Hurra som samarbeidspartner. Han kan bistå med redigering eller språkvasking av et utkast du har skrevet selv, eller skrive hele teksten fra bunnen av.