Hipp Hurra

Tromsø Jazzfestival

TJ2018-logo.jpg
TJ-poster.jpg
TJ2018-hoodie.jpg
TJ2018 - newspaper.jpg
TJ2018 - vip.jpg
TJ2018-responsive.jpg
bag.jpg
  Mål:  Målet ved konseptendringen var å trekke flere besøkende til festivalen gjennom en mere fengende visuell identitet samt et tidspunkt som ikke måtte konkurrere med julebord, eksamenslesning og juleforberedelser.   Løsning:  Vi bygget opp logo rundt initialene TJ, og en visuell identitet med elementer inspirert av jazznoter og gitargrep som legges oppå blåtonede artistbilder. Store titler i en karakteristisk typografi er med på å gjøre uttrykket spennende og kunstnerisk.   Kategorier:   Logo og visuell identitet, webløsning, design for plakater, street banners, digitale annonser og bannere for diverse flater, flyer, øl- og vinbrikke, Facebook, t-skjorter   Resultat:   Festivalen 5-doblet billettintektene. De opplevde en overveldende respons med utsolgte konserter og måtte legge ut ekstrabilletter på flere konserter etter påtrykk fra publikum.

Mål:
Målet ved konseptendringen var å trekke flere besøkende til festivalen gjennom en mere fengende visuell identitet samt et tidspunkt som ikke måtte konkurrere med julebord, eksamenslesning og juleforberedelser.

Løsning:
Vi bygget opp logo rundt initialene TJ, og en visuell identitet med elementer inspirert av jazznoter og gitargrep som legges oppå blåtonede artistbilder. Store titler i en karakteristisk typografi er med på å gjøre uttrykket spennende og kunstnerisk.

Kategorier:
Logo og visuell identitet, webløsning, design for plakater, street banners, digitale annonser og bannere for diverse flater, flyer, øl- og vinbrikke, Facebook, t-skjorter

Resultat:
Festivalen 5-doblet billettintektene. De opplevde en overveldende respons med utsolgte konserter og måtte legge ut ekstrabilletter på flere konserter etter påtrykk fra publikum.