Hipp Hurra

Vi er Hipp Hurra

Kreativitet skaper vekst.

 
 

Om visuell identitet 

Visuell identitet

Behovet for en enhetlig visuell identitet kommer når for eksempel en bedrift eller organisasjon ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. En visuell identitet kan også styrke internkulturen og de ansattes opplevelse av tilhørighet. Ny identitet kan dessuten gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten.
En visuell profil handler om helhetstenkning. Den skal binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhetlig. Det skal gå igjen som en rød tråd igjennom alt fra brevpapir, visittkort, e-postmeldinger, skrivebøker, mapper, hjemmesider, fakturaer og f. eks. innredningen av lokalene, kort sagt: Alt organisasjonen gjør og sender ut. Verdier og visjon skal komme til syne gjennom den visuelle identiteten. Den visuelle identiteten er selve bildet på organisasjonens personlighet.


Symbol

Navnetrekkets tvillingbror, symbolet, skal umiddelbart identifisere oss som den vi er. Symbolet kan gjerne representere virket eller kjerneverdiene til bedriften, men det kan sjelden kommunisere en identitet helt alene. Pakker vi for mange budskap inn i et symbol, vil det tvert i mot fungere mot sin hensikt. På den annen side må symbolet være spesielt nok til at vi kan identifisere det som noe særegent. Symbolets fremste oppgave er altså å være et klart og synlig kjennetegn som symboliserer noe essensielt.


Logo

Det vi kaller logo er i realiteten bedriftens navnetrekk eller symbol, eller en kombinasjon av disse. Avhengig av hvordan designprogrammet bygges opp, kan logoen blant annet utformes som et rent navnetrekk (typografisk logo), som et grafisk symbol (illustrativ logo), en kombinasjon av navnetrekk og symbol (kombinasjonslogo), eller en sammensmelting av de to elementene som en form (integrert logo).

 
Typografi

Typografiens hovedoppgave er å formidle et skriftlig budskap. Skriften må derfor i første rekke dekke praktiske behov som lesbarhet og tydelighet med hensyn til bruksområder. Ofte er den beste løsningen en kombinasjon av to kontrasterende skrifter. Typografien er en visuell fremstilling av vårt språk, vårt stemmeleie og vår uttrykksmåte.


Farge

En farge kan i seg selv være en sterk identitetsbærer. Samtidig har mange farger allerede en posisjon og et tematisk innhold som er definert av kultur og historie. Varme og kraftige farger brukes for eksempel ofte på matvarer, mens fargebruken i finansnæringen tradisjonelt er mer kald og reservert.

 
Strukturelt element

Det strukturelle elementet, også kalt «det femte element», er et ekstra grafisk element som understøtter de øvrige elementene som en sterk og dekorativ identitetsbærer. Dette elementet kan være alt fra mønster, dekor og former til fargesammensetninger og billedbruk.


Regi

Bruken av de visuelle virkemidlene kan på mange måter sammenlignes med en persons opptreden. Hvordan presenterer du dine egenskaper og kjennetegn til omgivelsene? Målet er å regissere de forskjellige elementene for å danne en interessant, helhetlig og troverdig opplevelse. En ufravikelig del av designprogrammet er nettopp spillereglene for hvordan grunnelementene skal benyttes.

I en visuell identitet er den helhetlige fremføringen, den visuelle retorikken, syntaksen og grammatikken derfor like viktig som utformingen av hvert enkelt element.